Om EBV - BVA og veien videre...

Oppdatert 19.05.2010

Det forskes kontinuerlig på syringomyelia flere steder i verden. Usikkerheten knyttet til syringomyelia, MRI scanning og veien videre i avlen er stor hos mange cavalierentusiaster. I England drives et pionerarbeid for å finne frem til en anslått avlsverdi (Estimated Breeding Value – EBV). Flere store organisasjoner er involvert, Animal Health Trust, Britisk kennelklubb og British Veterinary Assosiation.

 

Det banebrytende arbeidet med utregning av en anslått avlsverdi(EBV) for enkeltindivider har også skapt usikkerhet rundt avlsretningslinjene som benyttes ved MRI scanning i dag. På disse sidene vil vi forsøke å gjøre en oppsummering av hvor vi står i dag, og hvordan vi forholder oss til MRI scan og retningslinjer i tiden som kommer.

 

Det er viktig å huske på at ingenting er enkelt rundt Syringomyelia, og at vi fremdeles har masse å lære. Det vi vet, det vi antar og ideer rundt årsak og behandling vil forandre seg ettersom forskerne får mer informasjon og lærer mer.

 

Du kan lese om EBV (Estimated Breeding Value) Her. Dette er et resyme av forskeren Sarah Blott's foredrag i den britiske cavalierklubben i mai 2008. Dr. Sarah Blott arbeider sammen med Dr.Tom Lewis ved Animal Health Trust, og utarbeider et dataprogram for å beregne avlsverdi (EBV). Dr.Sarah Blott skriver i mai 2010, i sin første rapport om bruken av EBV at EBV gir oppdrettere mulighet til å skille mellom foreldre med høy og lav risiko for SM. Analyse av bl.a. antall hunder brukt i avl, gjennomsnittlig slektskap og gjennomsnittlig innavl gir et grunnlag for å sammenlikne avlsstrategier. Vi kan på denne måten gjøre antagelser om antall generasjoner det vil ta å utrydde sykdommen, antall berørte individer som vil bli født i løpet av selektiv avl og fordelene som kan oppnås ved hjelp av optimalisering for å begrense innavl til en pre-definerte bærekraftig fall.

 

Den 24 oktober 2008 ble det holdt et møte hos British veterinary assosiation, for å diskutere Syringomyelia MRI scan prosjekt. Her legges rammen for et scanningprosjekt som vil være verdifull i den fremtidige cavalieravlen. Du kan lese mer om dette her

 

 

Kilder:

http://www.griffonclub1897.co.uk/SM_%20MRI_%20Nov_%2008.pdf

http://cavalierhealth.org/syringomyelia.htm#Current_Research