Hannhundliste

Hanner skannet etter fylte 5 år, fullfinansiert av fondsmidler fra Dyrlege Smiths stiftelse:

Navn

Reg.nr

f.dato

Skannet dato

Eier

Kontaktinformasjon

Tatanja's Enjoyible Kai

22443/05

20.09.2005

07.03.2012

Janne Larssen

Bente Dina Bjerke

Astrid Bøe

52 71 49 96/92 61 00 78

janistar@online.no

Sømaan's I'm a Dream Star

00736/07

18.11.2006

10.08.2012

Jill Jeanette Johansen

90177443

jill.jeanette@gmail.com

Queenoustie's Something Special

S65337/2005

07.10.2005

08.09.2012

Lisbeth G.Bjerkeng

77067238/95203920

ligbjerk@online.no

Myrmotunets Golden Boy Uriel

01885/06

15.01.2006

22.10.2012

Elin Nahanni Leikvangmoen

 629 71 970/99 52 45 28

elin@nahannis.com

Tilbake til info om fondsmidlene                                 Hjem