DNAtest for Episodic Falling (EF) og Curly Coat Syndrom (CCS) hos CKCS! 

(Ny 04.06.2011)

Dette har ikke noe å gjøre med Syringomyelia, men velger likevel å skrive kort om det da denne testen er en meget positiv utvikling for Cavalieren som rase, og avlsarbeidet.

 

DNAtesten kom i salg hos Animal Health Trust i april i år.

Denne linken på britisk cavalierklubbs hjemmeside er pressemeldingen fra AHT da de la testen ut for salg: http://www.thecavalierclub.co.uk/health/episodic/DNA_EF_press_release.pdf. Dansk cavalierklubb har allerede tatt den inn som retningslinjer i sin klubb, og vil fra 01.01.2012 ha den som et avlskrav. Jeg ser også på islandsk cavalierklubb sin side at det er testet 20 hunder der, og at resultatene legges på nett.

 

Både Episodic Falling (EF) og Curly Coat (CCS) er "små" sykdommer i cavaliersammenheng.

Det står litt om CCS her: http://cavalierhealth.org/dry_eye.htm

 

EF er en sykdom med anfall, som man tror i endel tilfeller feildiagnostiseres som epilepsi. Det står en god del informasjon her:http://cavalierhealth.org/episodic_falling.htm og her: http://www.episodicfalling.com/, og om nedarvingen her: http://www.episodicfalling.com/research.html. Du finner litt ned på siden fine tabeller som viser hvordan det nedarves med ulike kombinasjoner. Det som ikke er nevnt er kombinasjonen mellom en frisk hund (clear) og en syk hund (affected). Så langt jeg forstår, vil denne kombinasjonen gi bare avkom som er bærere.

 

Testen bestilles enkelt via nettbutikk http://www.ahtdnatesting.co.uk/. Her oppgis hundens data (navn, reg.nr, chip.nr) ved bestilling og man betaler med kort. Testen sendes så til din postadresse. Du tar testen her i Norge (hos din lokale veterinær) og sender testmateriale sammen med kvittering på betalingen tilbake til England. Her får man da svar på om hunden er ”Clear” (fri), ”Carrier” (bærer) eller ”affected” (syk). Ved å kombinere bærere med hunder som er fri vil vi unngå at sykdom utvikles og får mulighet til å avle disse to sykdommene vekk.

 

Testen koster nå kr 400 (juni-2011) men har forstått at dette er en introduksjonspris og at prisen vil stige i juli 2011.

 

Resultater offentliggjort på Islandsk Cavalierklubbs hjemmeside: http://www.cavalier.is/index.php?page=36&post=242