British Veterinary  Assosiation og den britiske Kennel klubben har i januar 2012 startet opp et Chiari malformation/Syringomyelia (CM/SM) prosjekt. Målet med prosjektet er å avlese MRIbilder(DICOM) tatt av hjernen, skallen og øvre del av ryggmargen, og se etter forandringer som indikerer at hunden har CM/SM, og utstede en attest. Dersom bildene viser at hunden har SM vil det fremgå av attesten maximum antall mm.

 

For hunder registrert i den Engelske Kennel Klubben, vil resultatet oversendes den Engelske Kennel Klubben, og inngå i utarbeidelsen av den enkelte hunds anslåtte avlsverdi (Estimated Breeding Value (EBV)).

 

For hunder som ikke er registrert i den Engelske Kennel Klubben, blir det opp til eier å benytte seg av retningslinjene som nå er lagt frem, for å velge avlspartner. Disse resultatene vil ikke bli offentliggjort, men sendt direkte til rekvirerende veterinær, og eier får tilsendt sin attest fra veterinæren.

 

Kvalitetssikring

 

I prosjektet er det to avlesere som ser på bildene, og dersom disse to ikke er enige kommer en tredjeperson inn. Alle involverte i avlesning av bildene er radiologer eller nevrologer, og er utnevnt av BVA. Fra 1 januar 2012 er det følgende personer som leser av bildene:

Prof M E Herrtage MA BVSc DVSc DVR DVD DSAM DipECVDI Dip ECVIM MRCVS (Chief Scrutineer)

Mrs R Dennis MAVetMB DVR DipECVDI MRCVS

Dr C Rusbridge BVMS PHD DipECVN MRCVS

Bildekvaliteten

 

I prosjektet stilles det krav til kvaliteten på bildene, og hva det skal tas bilder av. Bilder som ikke oppfyller disse kravene vil avvises.

 

Kan norske hunder få avlest sine bilder her?

Ja, det kan de så lenge bildene som sendes inn tilfredsstiller prosjektets krav til både hunden og bildene.

Hvordan går du frem?

 

1. Hunden må være fylt et kalenderår ved skanningen. Det anbefales at man skanner hunden ved 3 år og igjen ved 5 års alder, for å maksimere bruken av EBV. Dersom du tenker å skanne hunden en gang i dens levetid anbefales det at du gjør dette ved 3 års alder.

 

2. Hunden må være mikrochipet. Mikrochip kan komme i konflikt med MR-bilder og det anbefales derfor at oppdrettere ser til at chip ikke settes lenger frem enn skulderbladene.

 

3. Du må ta med deg til skanningen hundens registreringsbevis i NKK, samt bevis på eier eller navneskifte dersom dette har vært gjort.

 

4. I forkant av skanningen må eier fylle ut og signere eierdelen av rekvisisjonen fra BVA. Denne sender BVA kun ut til veterinærer. I Norge kan man fra MRIklinikken på Jeløya og på Karmsund få sendt bilder til prosjektet. Alle bilder som tas i Tromsø, Trondheim og Kristiansand ved skanning arrangert av syringomyelia.no vil avleses i dette prosjektet fra januar 2012.

 

Avlsretningslinjene – gjeldende fra januar 2012

Grad 0: Normal, ingen væske (a=over 5 år på skanningstidspunktet, b=3-5 år, c= 1-3 år)

 

Grad 1: under 2mm væske i sentralkanalen i ryggmargen, defineres som Central Canal Dilation (CCD), alderskategorier som i grad 0.

 

Grad 2: Syringomyelia(SM), 2mm eller mer væske i sentralkanalen i ryggmargen, alderskategorier som i grad 0.

 

SM Grad

Alder (år)

Kan parres med

0a (normal)

Over 5 år

Alle

0b (normal)

3-5

SM grad 0a,0b,0c,1a

0c

1-3

SM grad 0a, 0b, 1a

1a(CCD)

Over 5 år

Alle

1b(CCD)

3-5

SM grad 0a, 1a

1c(CCD)

1-3

SM grad 0a, 1a

2a(SM)

Over 5 år

SM grad 0a, 1a

2b(SM)

3-5

SM grad 0a, 1a

2c(SM)

1-3

Bør ikke gå i avl

Hund med symptomer

Uansett alder

Bør ikke gå i avl

Link til den tidligere informasjonssiden om CMSM prosjektet 

Kilder:

Informasjon tilsendt per mail fra BVA http://www.bva.co.uk/canine_health_schemes/Canine_Health_Schemes.aspx

BVAs CM/SM Scheme – en kvalitetssikring ved bildeavlesningen

Oppdatert 28.02.2012