BVA/KC Syringomyelia MRI scan prosjekt

Oppdatert 09.11.2010

Prosjektet er et samarbeid mellom British Veterinary Assosiation (BVA) og den Britiske Kennelklubben (KC). Målet er å avdekke det gen/gener som er knyttet til Chiari malformation (CM) og syringomyelia (SM), samt å utarbeide en test som gjør at vi kan avdekke bærere av CM/SM.

 

Ved å legge resultatene fra scanningprosjektet inn i modellen for å anslå avlsverdi (EBV) vil vi få viktig informasjon. Dette kan hjelpe oss til å avle vekk fra CM/SM, kontrollere innavl og beholde mangfoldet i populasjonen. Data som benyttes er basert på presise fenotypiske (http://no.wikipedia.org/wiki/Genotype_og_fenotype) observasjoner, inkludert MRI scan.

 

Datamodellen kan også ta hensyn til andre arvelige sykdommer som Mitral Valve Disease (MVD (hjerte)), og utarbeider en EBV for hvert enkelt individ. Et individs EBV består av halvparten av EBV fra mor og halvparten av EBV for far. EBV blir mer nøyaktig etterhvert som informasjon om avkom registreres, og det gir større innsikt i hvilken halvdel av foreldredyrene de aktuelle genene stammer fra. Nøyaktigheten av EBV øker med antall registrerte avkom – og det vil derfor ta tid å oppnå dette.

 

Hvordan registreres data, og hvilke data er nødvendig?

Alle hunder i prosjektet skal være microchipet og registrert i Kennelklubben. Bildene skal merkes med hundens reg.nr, navn, kjønn, rase og fødselsdato.

 

Hundene skal være fylt 12 måneder når bildene tas. Det anbefales å scanne hunden igjen ved 2-3 års alder og igjen ved 6 års alder. Dersom du kun har anledning til å scanne hunden 1 gang anbefales det at dette gjøres etter fylte 2,5 år.

 

Følgende skal sendes inn til prosjektet: Kopi av registreringspapirene til kennelklubben og ethvert dokument som omhandler eierskifte eller navneskifte. Eier må signere et dokument som bekrefter at informasjonen som fremkommer er korrekt, at resultatene kan offentliggjøres og at resultatene kan benyttes i forskning.

 

MRI bilder av nakke/halsregion er basis. Bildene skal leveres i DICOM format, på en cd. Sagittal T1W bilder må tas til minst C4/C5 (betegnelse på nakkevirvler), som på en lavfelt MR-skanner vil si at man starter ved hypofysen. Plasseringen av hunden må være nøyaktig. Sagittal T2W bilder blir tatt til minst C4/C5. Deretter må transverse (tverrgående) T2W bilder tas i maksimalt 4 millimeters skiver mellom C2 og C4.

 

Mike Herrtage fastholder på et seminar i den britiske Cavalierklubben 07.10.2010 viktigheten av at hunden ligger stille under undersøkelsen.

 

Veterinæren/radiologen som tar bildene må bekrefte skriftlig med signatur at microchip-nummer og dato stemmer.

 

 

 

Avlesning av bildene

Bildene sendes til BVA (på en CD) som sjekker dokumentasjon og kvalitet på bildene. Dersom de er godkjent sendes de videre til to personer som er radiologer og/eller nevrologer, og som på forhånd er en del av prosjektet. Dersom disse er uenige blir bildene vurdert av en tredjeperson. Resultatet av avlesningen legges inn hos BVA og Britisk kennel klubb hvor enkeltpersoner hos Animal Health Trust har adgang. En attest sendes eier av hunden. I prosjektet får du en JA/NEI diagnose på om hunden har Syringomyelia. Enhver hund med væske vil her bli registrert med SM, og antall mm væske vil avmerkes. Attesten gir i tillegg diagnose etter avlsretningslinjene.

 

Gradering i BVA/KC prosjektet

Under seminaret i England 7.10.2010 la Prof. Mike Herrtage frem graderingen som vil fremkomme på attesten. Det understrekes at det kan skje endringer her – bl.a. kom det innspill fra salen som de vil ta med videre i vurderingen.

 

Følgende gradering for Chiari-like Malformasjon(CM):

 

Grad 0 – INGEN CM (Chiari-like Malformasjon)

 

Grad 1 – Lillehjernen innrykket (ikke avrundet)

 

Grad 2 – Lillehjernen inntrykt/inneklemt, eller brokkdannelse inn i foramen magnum (= det store hull, ca. 3–4 cm stor rund-oval åpning i bakhodebenet i bunnen av skallen, der ryggmargen går gjennom.

 

 

 

Når man undersøker bildene for syringomyelia, så er det av og til mulig å se en presyrinx, som er et ryggmargsødem. Dette kan være en overgangsfase.

 

 

 

Følgende gradering for syringomyelia:

 

(Syringomyelia = væskefylte hulrom (syrinx). Måles med maksimal innvendig diameter i tverrsnitt.)

 

Grade 0: Normal (Ingen utvidelse (dilatasjon) i ryggmargen; ingen presyrinx, ingen syrinx)

 

Grade 1: Utvidelse (dilatasjon) av ryggmargen med væskefylte hulrom (syrinx) mindre enn 2 mm, på en hund som er 6 år eller mer.

 

Grade 2: Utvidelse (dilatasjon) av ryggmargen med væskefylte hulrom (syrinx) mindre enn 2 mm, på en hund som er under 6 år.

 

Grade 3: Syrinx eller presyrinx eller utvidelse (dilatasjon) av ryggmargen 2 mm eller mer enn 2 mm.

 

 

 

Hvem er avlesere i prosjektet?

Det ble sagt 07.10.2010 at det ikke er avgjort enda hvem som sitter som avlesere, utover professor Herrtage. Tidligere har vi kunne lese at avlesere må være utdannet radiolog eller nevrolog samt være i stand til å lese av bildene som benyttes i prosjektet. Gruppen avlesere ønskes utvidet, men består pr. oktober 2008 av Dr. Claire Rusbridge, Dr. Ruth Dennis, Dr. Luisa De Risio, Prof. Nick Jeffery, Prof. Mike Herrtage and Dr. Geoff Skerritt. Tredjeperson som skal lese av bildene dersom komitemedlemmer er uenige er Prof. Mike Herrtage.

 

 

 

Hva med hunder fra andre land enn Storbritannia?

Prosjektet er ment for alle hunder, uansett land. Sørg for å sende med tilstrekkelig dokumentasjon og bilder.Hva med hunder som er scannet FØR prosjektet startet? Oppdrettere oppfordres til å sende inn attester for syringomyelia (SM) og mitral valve disease (MVD), sammen med registreringspapirene fra Kennelklubben, eller en 5 generasjons stamtavle til Dr. Sarah Blott, CKCS Health Breeding Programme, Animal Health Trust, Lanwades Park, Kentford, Newmarket, Suffolk CB8 7UU, England. Pdf kopier av attester kan også sendes til sarah.blott@aht.org.uk.

 

 

 

Hva med avlsretningslinjene som har vært benyttet frem til nå – er disse nå verdiløse?

Avlsretningslinjene vil fortsatt være i bruk frem til prosjektet starter - og i land utenfor Storbritannia. For hunder som ikke har mange slektninger registrert i den britiske kennel klubben vil avlsretningslinjene fremdeles være av avgjørende betydning for oppdrettere og deres avlsarbeid.

 

 

Kilder:

 

e-post korrespondanse med Clare Rusbridge og Penny Knowler

 

http://www.thecavalierclub.co.uk/health/syringo/kcbva_sem_071010.html

 

http://www.griffonclub1897.co.uk/SM_%20MRI_%20Nov_%2008.pdf

 

http://thecavalierclub.co.uk/health/ebv/genetic_study.html

 

http://www.bva.co.uk/canine_health_schemes/Canine_Health_Schemes.aspx

 

http://www.aht.org.uk/

 

http://www.veterinary-neurologist.co.uk/newsitems/docs/info%20on%20bva%20kc%20sm%20mri%20scheme.pdf

 

http://www.veterinary-neurologist.co.uk/part5.htm#57