27.04.2011

Har du lest brosjyren?

Vi jobber videre med flere prosjekter nevnt i brosjyren som i disse dager sendes ut til i overkant av 900 veterinærer i hele landet. Brosjyren er finansiert av Dyrlege Smiths stiftelse.

 

Det vil etter all sannsynlighet bli arrangert to seminarer med Dr.Clare Rusbridge i oktober 2011, ett for veterinærer og ett for andre interesserte

 

Vi ser på muligheten for å samle inn genmateriale fra norske hunder som bidrag til forskning - mer informasjon kommer vedrørende dette

 

Vi arbeider kontinuerlig med bedre geografisk dekning av MR-scan. I tillegg til Jeløy Dyreklinikk og Karmsund Dyrehospital er det i dag mulig å MR-scanne i Tromsø, Kristiansand og Trondheim. Ta kontakt ved interesse.

 

Du kan lese brosjyren her:Brosjyre

 

Alle som ønsker det står fritt til å kopiere og distribuere brosjyren i den hensikt å øke bevissthet rundt Syringomyelia.