Hannhundliste

Hanner skannet etter fylte 5 år, fullfinansiert av fondsmidler fra Dyrlege Smiths stiftelse:

Navn Reg.nr f.dato Skannet dato Eier Kontaktinformasjon
Tatanja's Enjoyible Kai 22443/05 20.09.2005 07.03.2012

Janne Larssen
Bente Dina Bjerke
Astrid Bøe

52 71 49 96/92 61 00 78
janistar@online.no


Sømaan's I'm a Dream Star 00736/07 18.11.2006 10.08.2012 Jill Jeanette Johansen

90177443

jill.jeanette@gmail.com

Queenoustie's Something Special S65337/2005 07.10.2005 08.09.2012 Lisbeth G.Bjerkeng

77067238/95203920
ligbjerk@online.no

Myrmotunets Golden Boy Uriel 01885/06 15.01.2006 22.10.2012 Elin Nahanni Leikvangmoen

 629 71 970/99 52 45 28
elin@nahannis.com

 

Tilbake til info om fondsmidlene                                 Hjem