Avlsretningslinjer

Oppdatert 11.01.2011

Nytt 28.02.2012: I forbindelse med BVAs CMSM Scheme blir det benyttet nye retningslinjer i dette prosjektet. Informasjon om konverteringen finner du her: Nye avlsretningslinjer. De gamle retningslinjene som er omtalt på denne siden vil fremdeles ha sin funksjon for oppdretterne og hunder som ikke er registrert i Britisk Kennelklubb.

Forskerne er uenige i mye når det gjelder Syringomyelia (SM), men alle mener at MRI-scanning er den eneste måten å stille diagnosen på. Prof.Steve Dean (http://www.bva.co.uk/Steve_Dean_web.pdf ), en anerkjent skikkelse i hundekretser skriver i sin artikkel at væskefylte hulrom i ryggmargen uten symptomer er unormalt, og bør også avles vekk – derfor mener han at MRI-scanning av avlshunder er verdifullt, for det finnes ingen andre måter å oppdage disse væskefylte hulrommene på, i og med at hundene ikke har noen symptomer.


På bakgrunn av informasjonen forskerne har, ble det i 2006 utarbeidet internasjonale avlsretningslinjer basert på scanningsresultater:

Kode A: Hunden er OVER 2,5 år, og der væske ikke er til stede eller det er under 2 mm i hulrommene (syrinx’ene) i ryggmargen i C2-C4 region (halsvirvler). Hunden er selvfølgelig symptomfri.
Kode C: Hunden er UNDER 2,5 år uten væske. Unge hunder (hannhund) må kun parres med KODE A tisper. Disse hundene bør re-scannes etter fylte 2,5 år.

Kode D: Hunden er OVER 2,5 år, væske over 2 mm, - men symptomfri. Hunden kan hvis det er helt nødvendig (f.eks dersom den kommer fra ekstremt hjertesterke linjer, og er verdifull i avlen), parres med Kode A hund.
Kode E: Hunden er UNDER 2,5 år med væske i hulrommene (syrinx’ene) i ryggmargen i C2-C4 region (halsvirvler), men uten symptomer.: SKAL IKKE BRUKES I AVL

Kode F: Hunder i alle aldere, - med væske i hulrommene (syrinx’ene) i ryggmargen i C2-C4 region (halsvirvler) og symptomer. SKAL IKKE BRUKES I AVL

Det forskes kontinuerlig på dette i utlandet, og foreløpige studier, fra bl.a. Nederland, tyder sterkt i retning av at en A x A-kombinasjon sjelden gir SM, og altså oftest fører til A-kodet avkom, - mens kombinasjonen av D, E og F ikke fører til noen A-avkom, og derav mange flere tilfeller av SM (Paper 1: http://sm.cavaliertalk.com/research/london/london06.html ). En A x A kombinasjon KAN likevel gi noen avkom med SM, fordi sykdommen antas å ha en recessiv nedarving, men et sted må man begynne, så forhåpentligvis kan man ved systematisk avl redusere antallet SM-tilfeller for hver generasjon.


Evaluering av bruken av avlsretningslinjene  NYTT 01.11.2010
På et seminar i den Britiske Cavalierklubben 7 october 2010, la Clare Rusbridge frem resultater fra forskning basert på avlsretningslinjene fra 2006, et utvalg på 465 hunder (Cavalier King Charles Spaniel og Griffon Bruxellois). Resultatene her er en liten smakebit på en full forskningsrapport som vil bli offentliggjort i nær fremtid. Resultatene viser foreløpig at:

Tallene i den foreløpige rapporten er som følger:


Konklusjonene og anbefalinger fra den midlertidige rapporten er som følger: NYTT 01.11.2010

«For å øke antallet avkom uten syringomyelia bør minst en av foreldrene være scannet fri for SM etter fylte 2,5 år. Under ideelle forhold er begge foreldrene scannet fri for SM etter fylte 2,5 år og SM status er kjent fra alle besteforeldre etter fylte 5 år. Det anbefales at alle avlshunder av raser med mistanke om CM/SM blir MRIscannet og resultatene blir offisielt registrert i en sentral database».


Noen tanker om de funn som offentliggjøres i den foreløpige rapporten – oktober 2010 NYTT 01.11.2010

Utvalget av hunder er stort – 465 hunder. Tallene viser tydelig at man ved å bruke hunder i avl som er scannet A kommer man nærmere målet om å avle vekk syringomyelia, i motsetning til om man bruker uscannede hunder eller hunder med D (sm uten symptomer), E eller F hunder.

Snur vi tallene på hodet kan vi se at i en A x A kombinasjon får 24,1% av avkommene SM. Og i en DxD kombinasjon får 100% av avkommene SM. En D er en hund som ikke viser symptomer – og kan kun oppdages ved MRI-scan. I bl.a. Storbritannia regner de en uscannet hund som en D. Rapportens konklusjon er også at vi ideelt sett kjenner status på besteforeldre – og jeg antar at dette betyr at man ser indikasjoner som gjør at jo flere hunder man har med A, i flere ledd bakover – jo større blir muligheten for å få avkom uten SM. Jeg ser frem til offentliggjøringen av hele rapporten fra denne forskningen, og til vi har flere generasjoner med scannede hunder.

Vil også nevne at så langt jeg forstår er nye koder planlegges, men de er ikke helt fastlagt enda. Vi vil skrive mer om dette under EBV og BVA/KC i nærmeste fremtid.


Hvordan håndteres dette av cavaliermiljøer i ulike land? NYTT 11.01.2011

Flere cavalierklubber har valgt å sponse MRI-undersøkelse av klinisk friske hunder, med tanke på avlsarbeid. Dette gjøres på ulike måter. Finsk cavalierklub har inngått en avtale med en av landets veterinærklinikker med MRI-maskin. De sponser MRI-undersøkelsen der, mot at klubben får benytte resultatene i forsknings- og statistikkøyemed. Canada og USA er delaktig i et løpende forskningsprosjekt, og her sponser de MRI-undersøkelse og inkluderer blodprøver som brukes i forskning.

Den britiske cavalierklubben jobber nå med prosjekt BVA/KC og EBV som du kan lese om andre steder på siden her.

Avlsretningslinjene som i dag publiseres på hjemmesiden til blant annet cavalierklubben i Nederland, Finland, Canada og Storbritannia, bygger på forskernes arbeid og de retningslinjene som er nevnt ovenfor. 14.11.2010 vedtok Nederlandsk cavalierklubb at alle avlshunder over 2,5 år skal MRI-scannes før bruk i avl. Bestemmelsen trår i kraft fra juni 2011. Nederland er foreløpig det eneste landet som har vedtatt dette. I andre land er det pr. i dag ikke PÅBUD om MRI- scanning av avlshunder, noe som heller ikke er ønskelig med dagens relativt dårlige tilgjengelighet på scannere mange steder.


Endel cavalierklubber synes skeptiske til å anerkjenne forskernes arbeid og bruk av MRI scanning som et verktøy for å bekjempe syringomyelia hos cavalieren. De setter fokus på økt avlsdebut og viktigheten av å ikke bruke hunder med symptomer i avl, noe som selvsagt er meget viktig. Studerer vi forskernes resultater vil vi dog se at dette kan være noe mangelfullt, da endel hunder har syringomyelia uten symptomer.


MRI-scanning som verktøy alene?

MRI-skanning alene er selvsagt ikke nok. Det er naturligvis viktig å studere stamtavler, ikke drive for tett linjeavl (=innavl ), og øke alderen for avlsdebut. Det er dog et problem: Inngående studier av stamtavler og viten om sykdomstilfeller i hundenes linjer forutsetter åpenhet blant oppdretterne. Dette er dessverre i dag mangelvare, da ingen ønsker at andre skal vite om hva som har åpenbart seg av negative ting i deres oppdrett. Særlig derfor er MRI- scanning et meget viktig verktøy å ta i bruk i kampen mot syringomyelia.

Når alt dette er sagt, så må vi naturligvis ikke bare tenke på syringomyelia. Cavalieren har også andre sykdommer vi må ta hensyn til – først og fremst hjerteproblemene. En cavalieroppdretter har mange utfordringer foran seg – og vi håper inderlig at vi sammen kan bevare denne fantastiske rasen.Referanser

http://www.thecavalierclub.co.uk/health/syringo/kcbva_sem_071010.html

http://www.cavalierclub.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=44

http://sm.cavaliertalk.com/research/london/london06.html

http://www.thecavalierclub.co.uk/health/syringo/guide.html

http://www.cavalierclub.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=19


http://www.thecavalierclub.co.uk/start.html

http://cavaliercanada.com/content/view/130/199/

http://www.cavalieryhdistys.com/jalostus/Magneettikuvatut_koirat_140909.pdf

http://www.cavalieryhdistys.com/

http://www.veterinary-neurologist.co.uk/


 

Hjem