MR/MRI

MR/MRI brukes blant annet til å diagnostisere syringomyelia.

 

Hva er MR?
Av Kari Helene Arneberget


MR
MR er forkortelsen for magnetisk resonans. I mange tilfeller vil man også høre om MRI. MR og MRI er det samme, MRI står for magnetic resonace imagine.

Mange kaller MR for MR-røntgen, magnetisk radiografi osv. Dette er i realiteten feil, fordi MR ikke bruker røntgenstråler. Det benyttes et sterkt magnetfelt og radiobølger, men ingen farlige røntgenstråler brukes. Røntgen er godt egnet til å skille mellom bløtvev og bein. Men MR kan man skille mellom de ulike bløtvevene. MR vil også gi mye mer detaljerte bilder enn røntgen (og ultralyd).

Selve ”MR-maskinen” kalles gjerne for magnettomograf.

Fordeler med MR:

MR er spesielt velegnet i undersøkelse av:


MR har også sine bakdeler:Litt mer dyptgående:

Hva består en magnettomograf av?
De viktigste delene er en meget kraftig magnet, en radiosender, en mottakerspole og en datamaskin.

Hvorfor heter det MR (magnetisk resonans)?
Jo, fordi man gjør bruk av et magnetfelt og man utnytter atomets svingeegenskaper (resonans).

Dette krever kanskje en nærmere forklaring. Dette er kanskje noe tungt fordøyelig, men…
Vi er alle bygd opp av atomer, og det atomet vi har mest av, er hydrogenatomet. I prinsippet er alle atomkjernene som har ulikt antall protoner eller nøytroner i kjernen sin magnetiske. Disse kjernene roterer omkring sin egen akse (såkalt spinn), akkurat som jordkloden. Fordi kjernen er elektrisk ladet (grunnet ulikt antall protoner/nøytroner), så vil spinn-bevegelsen føre til at det dannet et magnetfelt omkring kjernen, som om kjernen var en liten stavmagnet med en nordpol og en sydpol (akkurat som jordkloden). Hydrogenatomet har bare et proton i sin kjerne, og er å betrakte som en liten stavmagnet. Vi har mange hydrogenatomer i kroppen, og til vanlig har disse vilkårlig orientering, for vi er jo ikke magnetiske i utgangspunktet. Men når en pasient plasseres i den store MR-magneten, så vil alle atomkjernene rette seg inn etter det kraftige statiske magnetfeltets retning, omtrent som kompassnåler i jordklodens magnetfelt. Alt vev blir nå magnetisk, og dette kan måles. Det sendes inn radiobølger (med en spesiell frekvens) som tvinger protonene til å rotere, og det er dette som er magnetisk resonans. Vevsmagnetismen som oppstår, registreres av en mottakerspole plassert utenfor pasienten. Magnetismen forårsaker et variabelt magnetfelt gjennom spolen, og dette vil indusere strøm i spolen. Disse induserte strømsignalene brukes til å framstille MR bilder.


Referanser:
http://folk.uio.no/hjsmith/Modalitetsku ... sonans.pdf
Notater og pensum fra faget Billeddannende systemer ved Høgskolen i Stavanger 1995/96.

    

Hjem                              Tilbake til "Hvor kan du MRIscanne"