Estimated Breeding Value (EBV)

Anslått avlsverdi – et verktøy for avlsarbeidet

Oppdatert 19.05.2010

Syringomyelia antas å være en sammensatt sykdom som knyttes opp til flere ulike gener samt miljøpåvirkning. For å se hvordan sykdommen arter seg ser man både på individets kliniske tilstand og funn ved MRI scanning(sykdomens fenotype). For å kartlegge det genetiske grunnlaget for denne sykdommen bruker man to tilnærminger.

Den første er å ta utgangspunkt i populasjonens fenotype, sammen med stamtavler, for å anslå arveligheten av syringomyelia. Dette forutsetter at vi har informasjon om så mange hunder som mulig, sammen med deres stamtavler, slik at slektskap mellom individer kan fastslås. Informasjon om andre sykdommer (f.eks. MVD(mitral valve disease)) kan også inkluderes her, på den måten kan vi også undersøke sammenhengen mellom sykdommer.

Den andre tilnærmingen er å benytte seg av ulike teknikker for å forsøke å kartlegge den underliggende årsakssammenhengen for sykdommen, knyttet til gener. Fremgangsmåten vil benyttes for å kartlegge både Syringomyelia(SM) og Chiari Malformation (CM).


Forskeren Sarah Blott ved Animal Health Trust arbeider med å etablere et dataprogram hvor man kan anslå avlsverdi for cavalierer (EBV). Forskerne Penny Knowler og Claire Rusbridge har opparbeidet en database som består av kliniske observasjoner av ca 1400 hunder og MRI scan av ca 700 hunder, og Blott har fått tilgang på stamtavleregisteret for Cavalier King Charles Spaniel (CKCS) til Den britiske kennelklubben. Dette gjør det mulig å anslå arveligheten for SM og den genetiske sammenhengen mellom SM og målingene tatt ved MRI scan. Informasjonen gjør det mulig å utlede en antatt avlsverdi (EBV) for alle scannede hunder samt hunder i deres stamtavle. Så snart resultatene fra genetikkstudiene er klare kan vi forhåpentligvis sette denne informasjonen sammen med populasjonsanalysen og få en kalkulert genverdi ( Genomic Breeding Value (geBV)).


Det er foreløpig tidlig å si, men det kan se ut som at arveligheten er høy. Det skal likevel være gode muligheter for å avle seg vekk fra sykdommen da man har kartlagt genetikken. Arveligheten for Chiari Malformation (CM) er også høy. Foreløpige resultater viser at SM og CM er knyttet til ulike gener, og dermed ikke direkte knyttet til hverandre.


Et usikkerhetsmoment ved de foreløpige resultatene er at mange diagnoser er stilt på bakgrunn av kliniske symptomer. Det er derfor ønskelig at prosjektet får scannet endel hunder som antas å være fri for SM, og at vi kan få en anslått avlsverdi (EBV) for alle CKCS i storbritannia. Ettersom flere oppdrettere begynner å scanne sine hunder før de benyttes i avl vil også dette bildet endre seg.


En hund vil ha en anslått avlsverdi (EBV) ved fødsel, men denne kan endre seg utover i hundens liv. Valpens EBV vil være halvparten av EBV fra mor og halvparten av EBV fra far. Ettersom mer data blir registrert i systemet, fra søsken, tanter, onkler og avkom vil EBV for den enkelte hund endre seg. Jo mer data som er registrert, jo sikrere er den anslåtte avlsverdien (EBV). Anslått avlsverdi (EBV) er de beste tilgjengelige mål for sammensetningen av det genetiske verdiene til et individ.


Ønsker du mer og utfyllende informasjon om EBV klikk på linken under.


Kilder:

http://thecavalierclub.co.uk/health/ebv/genetic_study.html


Hjem  Tilbake til Veien Videre...